Kontakti

Sjedište:
Bernarda Vukasa 26
10 000 Zagreb, Hrvatska

Adresa radione:
Čučerska cesta 249
10 000 Zagreb-Dubrava

Tel./Fax.: +385 1 6185 181
E-mail: info@akordinterijeri.hr
Skype: akordinterijeri

Radno vrijeme:
Pon. - pet.: 09:00 do 17:00; sub.: 09:00 do 12:00
Nedjeljom i blagdanima ne radimo

Upisano u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080315784
Temeljni kapital: 20.000,00 kn u cijelosti uplaćen
Članovi uprave: M. i I. Mihovec
IBAN: HR65 236 0000 1101 512 770 (Zagrebačka banka, Zagreb)